Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora

Data dodania: 2020-01-23 18:10:56
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (88 KB)

Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenia „Regulamin pracy”Data dodania: 2019-12-11 23:05:35
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (89 KB)

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoData dodania: 2019-12-11 23:04:13
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (90 KB)

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoData dodania: 2019-12-11 23:03:07
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (89 KB)

Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoData dodania: 2019-12-11 23:01:54
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (89 KB)

Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoData dodania: 2019-12-11 22:58:35
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (92 KB)

Zarządzenie nr 5 w sprawie wdrożenia „Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych”Data dodania: 2019-11-05 21:56:08
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (265 KB)

Zarządzenie nr 4 w sprawie  zmiany składu Zespołu specjalistów do spraw wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka w SZSP w RybnikuData dodania: 2019-11-05 21:53:34
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (192 KB)

Zarządzenie nr 3 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019 2020Data dodania: 2019-11-05 21:51:35
Autor: Tomasz Ganobis


PDF (263 KB)

Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Zespołu specjalistów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SZSP w Rybniku